30.11.08

Strategia autorska SP9JPA

Blog poświęcony strategicznym koncepcjom radioamatorstwa.

Blog SP9JPA
(link obok) zawiera bieżące informacje o autentycznej aktywności radioamatorskiej.